Монографія «Методологія формування готовності вчителя музики до інноваційної діяльності»

Монографія «Методологія формування готовності вчителя музики до інноваційної діяльності»

Завалко К.В. Методологія формування готовності вчителя музики до інноваційної діяльності. [текст] монографія / К.В. Завалко. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2014. – 266 с.

У монографії представлено результати дослідження маловивченої, але актуальної проблеми – методології формування готовності до інноваційної діяльності вчителя музики. Висвітлюються теоретичні основи інноваційної діяльності в музично-педагогічній освіті, методологічні аспекти моделювання інноваційної діяльності вчителя музики, особливості діагностики інноваційної діяльності в закладах освіти, формування готовності до інноваційної діяльності майбутнього вчителя музики.

Книга адресована освітянам, науковцям, аспірантам, магістрантам педагогічних і мистецьких навчальних закладів, музикантам і студентам та усім, кого цікавлять питання музичної інноватики.

Зміст

Передмова……………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

І. Методологія дослідження готовності до
інноваційної діяльності вчителя музики…………………………………………………………………. 9

1.1. Методологія дослідження проблеми
інноваційної діяльності вчителя музики…………………………………………………………… 9

1.2. Теорія та особливості інноваційної діяльності педагога-музиканта……….. 27

1.3. Інноваційна парадигма та її структура……………………………………………………… 50

1.4. Розробка концептуальної моделі
інноваційної діяльності вчителя музики…………………………………………………………. 60

1.5. Технологічна модель формування готовності майбутнього
вчителя музики до інноваційної діяльності та її методичне забезпечення……. 79

 

ІІ. Діагностика інноваційної діяльності музичної освіти
та рівнів готовності до неї майбутніх вчителів музики………………………………………… 99

2.1. Наукові підходи до педагогічної
діагностики інноваційної діяльності ……………………………………………………………….. 99

2.2. Діагностика педагогічних інновацій
музичної освіти у навчальних закладах різного рівня………………………………….. 115

2.2.1. Педагогічні інновації в загальноосвітній та музичній школах ………. 115

2.2.2. Педагогічні інновації у вищій школі ………………………………………………. 126

2.3. Обґрунтування вибору критеріїв, показників та рівнів
готовності майбутніх учителів музики до інноваційної діяльності………………. 133

2.4. Діагностика рівнів готовності майбутніх
учителів музики до інноваційної діяльності………………………………………………….. 150

 

ІІІ. Організація процесу та ефективність формування
готовності майбутніх учителів музики до інноваційної діяльності……………………. 169

3.1. Організація та зміст процесу формування готовності
майбутніх учителів музики до інноваційної діяльності ……………………………….. 169

3.2. Управління ходом формувального експерименту………………………………… 181

3.3. Інноваційний підхід до інструментальної
підготовки в ході формувального експерименту…………………………………………. 197

3.4. Визначення ефективності формувального експерименту…………………….. 210

 

Післямова…………………………………………………………………………………………………………….. 227

 

Додатки                231